Obchodné podmienky

 

Katarína Vrbová

IČO: 51014335

DIČ: 1046728067

 

Miesto podnikania

91101 Trenčín, Kubranská 1805/32A

 

Zapísaná na Okresnom úrade Trenčín

Číslo živnostenského registra: 350-40214

 

Bankové spojenie:

IBAN SK92 8330 0000 0022 0109 0427

SWIFT FIOZSKBA

 

Platnosť obchodných podmienok od 01.01.2019

 

OBJEDNANIE FOTOGRAFICKÝCH SLUŽIEB 

- objednať sa na fotenie môžete mailom, telefonicky alebo prostredníctvom správy na sociálnych sieťach facebook a instagram. 

- za nedoručenie vašej správy/mailu fotografka nezodpovedá, preto v prípade ak nereaguje, je dobré ju kontaktovať telefonicky. 

- lehota poskytnutia termínov sa počas roka môže líšiť, ale vo všeobecnosti odporúčam rezervovať si termín cca 2-3 týždne dopredu. 

  V prípade novorodeneckého fotenie je dobré si termín rezervovať už v čase tehotenstva a presný termín si dohodnete s fotografkou následne hneď po pôrode, ešte z pôrodnice. 

 

ZRUŠENIE REZERVÁCIE FOTOGRAFICKÝCH SLUŽIEB 

- v prípade, že sa na fotenie nemôžete dostaviť je potrebné túto skutočnosť fotografke oznámiť čo najskôr.

- zrušenie termínu je bezplatné a žiadna zo strán nemá právo požadovať akékoľvek odškodné, či iné storno poplatky. 

- v prípade, že sa jedná o fotenie kedy bola uhradená zálohová faktúra (fotenie s tortou, či živými kvetmi) a termín bude zrušený zo strany objednávateľa, tak záloha je nevratná. 

 

NÁHRADNÝ TERMÍM 

- ak fotenie nebude zrušené, ale jedna zo strán bude požadovať zmenu termínu, žiadna zo strán nemá právo požadovať akékoľvek odškodné, či iné storno poplatky.

- v prípade, že sa jedná o fotenie kedy fotografka zaistila rekvizity ako torta alebo živé kvety a objednávateľ žiada o nový termín, je potrebné aby si opätovne uhradil nové rekvizity. 

  Ak je takéto fotenie posunuté na žiadosť fotografky, tak objednávateľ nezodpovedá za vzniknutú stratu a nové rekvizity zaistí fotografka bez nároku na odškodné od objednávateľa. 

- klient si je vedomí, že v prípade posunutia dohodnutého termínu mu bude ponúknutý najbližší možný voľný termín, ale môže sa stať, že fotografka vhodný voľný termín už mať nebude.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 Cena za fotenie 

- cena jednotlivých ponúkaných služieb je verejne dostupná v cennik    

 

Splatnosť

- splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia. 

- pri fotení, kde je potrebné zakúpiť rekvizity ako napr. torta, alebo živé kvety je požadovaná zálohová faktúra vo výške 50% z ceny základného balíka. 

 

FOTOGRAFOVANIE

 Realizácia fotenia

- na fotenie je potrebné sa vopred objednať. 

- ateliérové fotenie je realizované v pracovné dni, v doobedňajších hodinách. 

- do ateliéru je vstup zvierat zakázaný 

- exteriérové  fotenie je realizované v pracovné dni a čas fotenia je prispôsobený aktuálnemu ročnému obdobiu a času západu slnku. 

- v prípade nepriaznivého počasia si fotografka vyhradzuje právo exteriérové fotenie posunúť na iný voľný termín, alebo ho zrušiť. 

- lokalitu fotenia určuje, prípadne odsúhlasuje fotografka.

 - ak budete požadovať od fotografky lokalitu mimo Trenčína, budú Vám účtované cestovné náklady v sume 0,32€/km počítané pre cestu tam aj naspäť z miesta podnikania fotografky. 

 - o zmene exteriérového fotenia na ateliérové rozhoduje fotografka. 

  

Dĺžka fotenia 

- dĺžka fotenia je individuálna a odlišuje sa v závislosti od požadovaného foto balíčka. 

- oneskorený príchod klienta na fotenie nie je dôvod na predĺženie doby fotenia. 

- ak sa klient na fotenie oneskorí o viac ako 30 minutú a nedá o tejto skutočnosti dopredu vedieť fotografke, je fotografka oprávnená fotenie zrušiť a opustiť dohodnuté miesto fotenia. 

 

VÝBER FOTOFRAFIÍ 

 - do 7. pracovných dní od uskutočnenia fotenia bude klientovi sprístupnená zaheslovaná galéria s neretušovanými náhľadmi fotografií, z ktorej si klient vyberie fotografie určené na následnú úpravu. 

- tieto náhľady sú výhradným vlastníctvom fotografky a je zakázané ich akékoľvek zverejňovanie alebo zdielanie. 

- náhľady nie je dovolené upravovať.

- náhľady slúžia iba k výberu fotografií, ktoré budú následne upravené fotografkou. 

- svoj výber fotografií klient zašle fotografke v čo najskoršom možnom čase, najneskôr však do jedného mesiaca od ich obdržania. 

- galéria je prístupná na webovej stránke fotografky, v sekcii klientska-zona a po dokončení zákazky je zo stránky vymazaná. 

 

DODANIE FOTOGRFIÍ

 

Termín dodania 

- dodacia doba upravených a vytlačených fotografií je 8. týždňov od prijatia úhrady za vystavenú faktúru na bankový účet fotografky.

- fotografka si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu dobu v prípade, že klientov výber presiahne štandardný počet o 10 a viac kusov fotografií.

- na požiadanie klienta fotografka prednostne upraví 1-2 fotografie a zašle ich v plnej kvalite elektronicky klientovi, ale len v prípade, že fotografka v čase odoslania fotografií má uhradenú faktúru.

 

Odovzdanie fotografií

- na prevzatí finálneho balíčka sa fotografka s klientom dohodnem prostredníctvom správy alebo telefonicky. 

- osobné prevzatie zákazky je možné na adresa sídla firmy, ale je potrebné sa dohodnúť s fotografkou na presnom čase vopred. 

- v prípade, že klient požaduje finálny balíček zaslať poštou je potrebné aby fotografku informoval a uviedol adresu doručenia. 

- fotografie sú klientovi odovzdané na DVD alebo na USB, podľa druhu balíčku, ktorý si zvolil a uhradil. 

- ak klient požaduje fotografie výhradne na USB je potrebné aby túto skutočnosť oznámil fotografke dopredu.

- finálne fotografie sú na DVD/USB v plnom rozlíšení (určené výhradne pre tlač) a tiež v zmenšenej verzii (určené pre web, sociálne siete, či prezeranie) vo formáte JPEG a pomere 2:3.

- rozmer tlačených fotografií v balíčku je 13x18. 

 

 ÚPRAVA FOTOFRAFIÍ

Retuš

- v cene balíčka je následná úprava fotografií (ďalej len retuš) - orez, vyváženie farieb a jasu, jemné doostrenie, odstránenie momentálnych vád pleti a pokožky (vyrážky, fľaky, modriny, škrabnutia).

- pri tehotenskom fotení je klientke jemne zjednotená postava a jej línie.

- v prípade vašej požiadavky na náročnú retuš, za ktorú sa považuje napr. výrazná úprava postavy, odstránenie tetovania, ... má fotografka právo účtovať si príplatok vo výške 10€/fotku.

- upravené fotografie neobsahujú logo fotografky.

 

REKLAMÁCIA 

- klientova nespokojnosť so svojim vzhľadom alebo nespokojnosť so vzhľadom členov rodiny, či aktuálnou náladou detí na fotení nie je dôvodom na reklamáciu fotografií.

- vo finálnom balíčku sú klientovi odovzdané vytlačené fotografie, ktoré fotografka dáva tlačiť v overených tlačiarniach. 

- fotografka nezodpovedá za kvalitu fotografií vytlačených u iných dodávateľov, ktorých služby využije samotný klient. 

- štýl úpravy a výsledný efekt úpravy fotografky nie je dôvod na reklamáciu a nesúhlas klienta.

- b onusová fotografia - t.j, fotografia bezplatná, ktorú fotografka môže, ale aj nemusí klientovi priložiť do balíčka. Na bonusovú fotografiu sa nevzťahuje žiadna reklamácia. 

 

ARCHIVÁCIA 

- fotografka argivuje všetky neupravené fotografie (formát RAW) po dobu pól roka od odovzdania zákazky klientovi

- klientovi je odporúčané aby si upravené fotografie, ktoré sú mu fotografkou odovzdané aj on sám zálohoval

 

Fotenie so zvieratami a ani ich p v ateliéri nie je možné

 

© 2016 Katka Vrbová - Fotografka. Všetky práva vyhradené. Vytvoril iManagement s.r.o.